1 Nordisk Moderne

Denne arbejdskreds præsenterer og diskuterer ny forskning i nordisk litteratur fra årtierne omkring forrige århundredskifte. Tiden fra det moderne gennembrud i begyndelsen af 1870’erne frem til omkring 1910 deles ofte op i forskellige perioder, men kan også opfattes som et grundlæggende moderne paradigme, hvor man finder både idealistiske og affirmative og kulturkritiske og skeptiske positioner i forhold til den tidlige modernitet (jf. Heitmann i Skandinavische Literaturgeschichte).

Der indbydes til at sende forslag om både de kanoniserede klassikere og mindre kendte navne. Eksempler på emner, man kunne komme ind på:

  • Transmission: Nordisk litteratur var europæisklitteratur og blev især udbredt på det tysksprogede bogmarked. Men indflydelsen gik også den modsatte vej, og nordiske forfattere og kunstnere rejste og boede i udlandet og var påvirkede af bl.a. tysk og fransk litteratur og tænkning.
  • Køn: Et centralt tema i litteraturen fra det moderne gennembrud og frem er kønsrollerne. Samtidig fremkommer der som noget nyt en lang række kvindelige forfatterskaber i perioden (hvoraf mange endnu ikke er udforskede).
  • Interart: Især i 1890’erne ser vi en række nybrydende eksperimenter, hvor litteratur og kunst blandes i små gesamtkunstwerker.
  • Periodisering, strømninger: Mange bruger om perioden 1870 til 1910 betegnelser som naturalisme, moderne gennembrud, symbolisme, dekadence, vitalisme, folkeligt gennembrud osv. Hvordan beskriver man litteraturhistoriografisk set bedst denne periode?
  • Litteratursociologi: I perioden omformes det litterære marked, og der publiceres langt flere bøger end hidtil. Litterære tidsskrifter spiller en vigtig rolle, og moderne aviser begynder at udkomme, hvilket har betydning for de litterære genrer.

Foredrag på tysk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog om litteratur og kunst fra 1870 til 1910 er meget velkomne.

Arbeitskreisleitung:

Prof. PhD Anders Ehlers Dam
Europa-Universität Flensburg
Anders.Dam@uni-flensburg.de

Abstracts:
ATdS2019_Abstracts_AK1