Marianne Stidsen

MeToo-revolutionen i Norden 2018

MeToo blev en af de voldsomste og mest spektakulære kulturbegivenheder i Vesten i 2018. Det gælder også de nordiske lande, hvor bevægelsen fik sin måske stærkeste gennemslagskraft uden for Nordamerika. Ud fra tre konkrete sager, som Marianne Stidsen selv har deltaget i debatten af, vil hun i foredraget give et indblik i MeToo-bevægelsens aftryk på nordisk kulturliv i 2018. De tre sager: sagen om nye adfærdsregler på Københavns Universitet, sagen om Svenska Akademien og sagen om den fyrede rektor på Forfatterskolen i København, var ikke de eneste sager. Men dels repræsenterer de et bredt spektrum af MeToos indflydelse på nordisk kultur- og samfundsliv i 2018, dels fik de alle en lang og sej levetid i pressen og på de sociale medier. Derfor synes de oplagte at tage udgangspunkt i. Den overordnede (kritiske) pointe i foredraget vil være, at MeToo-revolutionens særlige voldsomhed i Norden må ses som udtryk for et værdimæssigt skred, hvor de sociale menneskerettigheder ikke længere supplerer de civile. De truer snarere med at erstatte dem.